بایگانی ماه: تیر 1402

آغاز همکاری با دانشگاه علوم پزشکی بابل

آغاز همکاری با دانشگاه علوم پزشکی بابل آغاز همکاری با دانشگاه علوم پزشکی بابل شرکت تجهیزات پزشکی رستاک طب پارسه پس از بررسی ها و آزمایشات لازم به کمک مهندسین جوان حوزه تجهیزات پزشکی دانشگاه های معتبری همچون دانشگاه امیرکبیر و …..   موفق به اخذ مجوزات لازم گردیده و تولید رادیال باند خود را آغاز […]